Redovisning - Låt oss göra ert pappersarbete

​Om du behöver hjälp med redovisning har du kommit helt rätt. Att redovisa innebär i korthet att du dokumenterar hur ditt företag hanterar sina resurser. Du ska även dokumentera intäkter och annan relevant information om företaget. Detta är inte alltid det lättaste och kan dessutom ta långt tid, tid som du säkert hellre vill lägga på något annat.

Vi hjälper dig gärna med din redovisning, på så sätt kan du istället koncentrera dig på att styra din verksamhet på bästa sätt.​

Vad innebär redovisning?
Redovisning betyder att du dokumenterar och sammanställer den ekonomiska information som hör till ditt företags resultat och ställning. Det kan handla om den dagliga bokföringen, men även om årsredovisning och bokslut.
För ägarna är det ett bra sätt att hålla koll på företagets ekonomi, men det är även av intresse för finansiärer, kunder och leverantörer att få ta del av redovisningen. Fördelen med att vi har tydliga regler och lagar för redovisning är att det är lättare att jämföra olika företag och vi får också ett större förtroende för att systemet fungerar. Förutsättningen är att alla företag följer god redovisningssed och håller sig till de lagar och regler som gäller.

Intern och extern redovisning
Redovisningen kan delas upp i intern och extern redovisning. ​Den interna redovisningen är ofta mer omfattande och är främst till för att informera de som arbetar i företaget. Den externa redovisningen kallas också för affärsredovisning och regleras av flertalet lagar, bland annat Årsredovisningslagen och Bokföringslagen. Den är till för att externa intressenter ska få information om företagets ställning och resultat under en viss period. Årsbokslutet är nödvändigt exempelvis när företaget ska låna pengar, när det ska investeras samt när företaget ska betala skatt.

Hjälp med din redovisning?