Bokföring

Hos oss finner du kompetent och kunnig hjälp för ditt företags bokföring. Genom att ta hjälp av oss kan du koncentrera dig på det du är bäst på, nämligen affärer istället för ekonomihantering. 

Vi erbjuder personlig och snabb service och är lika engagerade som du för att ditt företag skall må bra och utvecklas.

Bokföringstjänster som ger dig kontroll​
I Sverige råder det lag på att ett företag skall kunna redovisa sina inkomster och utgifter genom bokföring. Det är dessutom väldigt bra och nödvändigt att som företagare ha en översikt över det ekonomiska läget.

Vad innebär det att bokföra?
Alla företag måste bokföra och det innebär att anteckna alla ekonomiska händelser, vilket görs på ett standardiserat sätt. Bokföringslagen säger att bokföringen måste ske både i datumordning samt systematisk ordning. Det betyder i sin tur att bokföringen måste delas upp på två eller fler konton. Bokföringen används för att skapa resultat- och balansrapport samt en huvudbok. Med jämna mellanrum, oftast efter ett år, avslutas bokföringen av det så kallade räkenskapsåret och då görs ett bokslut.

Alla ekonomiska händelser i ett företag måste kunna bevisas genom en verifikation, som i sin tur måste vara numrerade och sparas i sju år.

Kontant- och faktureringsmetoden
De två metoder som får användas i bokföring är kontant- och faktureringsmetoden. Kontantmetoden får användas av företag med en nettoomsättning på som mest tre miljoner kronor och bara när det är få fakturor som inte uppgår till stora belopp. Enligt den behöver inte företaget bokföra transaktionen förrän betalningen har skett. De flesta företag använder sig dock av faktureringsmetoden där händelsen bokförs när fakturan har skickats samt när den har betalats.